Naar elkaar omzien

Kent u mensen die eenzaam zijn? De vrijwilligers van de werkgroep ‘Elkaar ontmoeten’ proberen mensen die in een isolement terecht zijn gekomen te bezoeken en met hen te zoeken naar verbetering. Dat doen zij door bezoeken aan huis, door het organiseren van ontmoetingen op vele manieren. Lees meer