Conferentie Wijkgerichte Aanpak Eenzaamheid


Op donderdagmiddag 13 februari 2020 organiseerde Hart voor Dukenburgers in het Wijkcentrum in de Meijhorst de conferentie ‘Naar een brede wijkgerichte aanpak van eenzaamheid in Dukenburg.
Samen met welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, woningbouwverenigingen, kerken en andere betrokkenen werd er nagedacht over plannen om eenzaamheid te bestrijden in ons stadsdeel. De zorg over het hoge aantal eenzame mensen in Dukenburg bracht maar liefst ruim vijftig personen naar het wijkcentrum in Meijhorst.  Harm Jan van der Veen, die samen met Annemiek Volkers en Johan Dorst de werkgroep Eenzaamheid van Hart voor Dukenburgers vormt,  trapte de bijeenkomst af: “we zijn nu ruim anderhalf jaar bezig, maar we ervaren dat het lastig is met eenzame mensen in contact te komen. Tegelijkertijd zien we dat veel organisaties zich bekommeren om eenzame mensen, maar dat samenwerking en cohesie ontbreken.”
Waarom eenzaamheid een complex probleem is en hoe het toch kan lukken mensen te bereiken, daar ging het om. En over toekomstige samenwerking in Dukenburg.

Verslag