Elkaar ontmoeten

Dat is gemakkelijk gezegd, maar soms helemaal niet zo gemakkelijk te doen: elkaar ontmoeten.

Daar kwamen wij ook achter toen we de harde cijfers zagen van het percentage mensen dat aangaf minder mensen te zien dan hun lief is. Van heel Nijmegen is dat in Dukenburg het hoogst!

Als werkgroep “Elkaar Ontmoeten” proberen we sinds enkele jaren daar heel creatief iets aan te doen.  We zijn een groep vrijwilligers die onder de paraplu van de stichting “Hart voor Dukenburgers” en in nauwe samenwerking met de VincentiusVereniging Nijmegen proberen mensen die in een isolement terecht zijn gekomen te bezoeken en met hen te zoeken naar verbetering.
Dat doen we door bezoeken aan huis, door het organiseren van ontmoetingen op vele manieren. We zijn bekend bij het Stip, het sociaal wijkteam en de zorgprofessionals in de wijk.

Als u behoefte zou hebben aan meer contact dan horen we dat graag. Neem gerust even contact met ons op via ons contactformulier.

Ziet u iemand die steeds erg alleen is, maakt u zich zorgen om iemand?
Merkt u dat iemand vereenzaamd in deze tijd, meld hem of haar dan nu aan: