Missie van Stichting Hart voor Dukenburgers


Het is de droom van Hart voor Dukenburgers dat iedere bewoner van het stadsdeel zich er thuis voelt, dat iedereen gehoord wordt en iedereen mee kan doen. We zijn er voor iedereen, ongeacht wie je bent en hoe je leeft. Hart voor Dukenburgers wil opsporen wat er leeft aan sociale nood en waar (nog) niemand naar omziet. Ze luistert met open oor en hart naar de noden, de levensvragen en zinvragen. Ze gelooft in de kracht van mensen. Ze werkt samen met andere organisaties in de wijk en met de gemeente Nijmegen.

Present zijn

Hart voor Dukenburgers kiest voor de presentiebenadering. Dat betekent dat aandacht voor medemenselijkheid belangrijk  is. De onderlinge ontmoeting staat voorop, juist met  mensen die daarvan zijn uitgesloten. Het uitgangspunt is dat alle Dukenburgers in wijk kunnen samenleven en verbonden kunnen zijn.

Onafhankelijke stichting

Hart voor Dukenburgers is een stichting, die onafhankelijk is van kerk en staat. Het bestuur neemt zelfstandig besluiten. Hart voor Dukenburgers wil haar werk bekostigen met giften, subsidies en met bijdragen vanuit fondsen.