Conferentie

 

‘Naar een brede wijkgerichte aanpak van eenzaamheid in Dukenburg‘

De zorg over het hoge aantal eenzame mensen in Dukenburg bracht maar liefst ruim  vijftig personen op 13 februari naar het wijkcentrum in Meijhorst.  Harm Jan van der Veen, die samen met Annemiek Volkers en Johan Dorst de werkgroep Eenzaamheid van Hart voor Dukenburgers vormt,  trapte de bijeenkomst af: “we zijn nu ruim anderhalf jaar bezig, maar we ervaren dat het lastig is met eenzame mensen in contact te komen. Tegelijkertijd zien we dat veel organisaties zich bekommeren om eenzame mensen, maar dat samenwerking en cohesie ontbreken.”

Waarom eenzaamheid een complex probleem is en hoe het toch kan lukken mensen te bereiken, daar ging het om. En over toekomstige samenwerking in Dukenburg.

 

 

Zie verslag

 

‘Naar een brede wijkgerichte aanpak van eenzaamheid in Dukenburg ‘

 

“Naar om te horen, dat 16% van de Dukenburgers eenzaam is”, zegt Grete Visser, namens D’66 wethouder van Onderwijs, Welzijn & Zorg in een videoboodschap aan het begin van de Conferentie. “Het verbaast me ook weer niet. Ik zag het toen ik manager op de Orangerie was. Het was zelfs een reden om de politiek in te gaan. Ik ben dan ook blij dat Hart voor Dukenburgers deze conferentie organiseert.”. Ze is  benieuwd naar de uitkomsten en wil daar over in gesprek met Hart voor Dukenburgers.

 

De zorg over het hoge aantal eenzame mensen in Dukenburg bracht maar liefst ruim  vijftig personen op 13 februari naar het wijkcentrum Meijhorst.  Ze kwamen uit allerlei sectoren: woningbouwverenigingen, de zorg, de wijkpolitie, de kerken, het sociaal cultureel werk, Stip, vrijwilligersorganisaties als Helpende Handen en anderen, zowel vrijwilligers als professionals.

 

Met haar motto “ Hertkleppe open, laot de boel maar lope” motiveerde dagvoorzitter Claudia van Kesteren, alias Nijmeegse Annie, de zaal om ook naar zich zelf te kijken. “Iedereen wil gezien worden, maar zijn allemaal wel eens eenzaam. Wat betekent dat?”

Dr. Meike Heessels, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, doet al jaren onderzoek naar eenzaamheid. “ Eenzaamheid is een complex probleem. Er ligt een groot taboe op, omdat het zo moeilijk te delen is. Eenzame mensen voelen zich vaak nutteloos en denken dat ze niets kunnen betekenen. Die existentiële eenzaamheid is lastig te doorbreken. Mensen schamen zich en schromen om hulp te vragen. Hulpverlening is dan ook  moeilijk. Berucht voorbeeld daarvan is om eenzame ouderen te adviseren naar de Bingo te gaan. Daar voelen ze zich tussen al die anderen meestal alleen maar eenzamer. Haar advies: neem de tijd; wees niet bang voor verdriet, dat blijft immers toch zitten; ontdek wat mensen blij maakt; vraag wat mensen echt willen en hoe ze van betekenis willen zijn.

Heessels deed onderzoek in de gemeente Heumen om samen met vrijwilligersorganisaties te proberen eenzaamheid te doorbreken door de sociale netwerken in de lokale gemeenschap toegankelijker te maken. 

 

Wat herkenden de deelnemers van de conferentie in dit verhaal? Eenzaamheid bestaat in vele vormen. Het hoort bij het leven, maar kan door allerlei omstandigheden problematisch worden met psychische en lichamelijke gevolgen. Het is de ervaring van velen dat eenzame mensen moeilijk te bereiken zijn. Toch kan het wel, door te luisteren en mensen bij elkaar te brengen.

 

Hoe verder?

“Wat zijn nu de volgende stappen?”, vroeg Harm Jan van der Veen, namens de werkgroep eenzaamheid van Hart voor Dukenburgers. Op de eerste plaats moeten we weten wat de verschillende organisaties en vrijwilligers in Dukenburg doen. Als we dat weten kunnen we mensen die willen bewegen begeleiden naar bijvoorbeeld een sportcoach of een wandelclub. Mensen die anderen willen ontmoeten, meenemen naar een gezamenlijke maaltijd. Mensen met levensvragen in contact brengen met een pastor.

Daarvoor is in Dukenburg geen nieuwe grote organisatie nodig, maar wel de ontwikkeling van een netwerk dat alle bestaande initiatieven kent en uit kan wisselen. Hoe? Een website, een nieuwsbrief, een overleg? Dat gaat een Denktank uitzoeken. Hart voor Dukenburgers neemt daartoe het initiatief en koppelt dat terug. Ook aan wethouder Grete Visser. Kijken of zij over de brug komt.

 

Willem Hooglugt

21-04-2020

TEST