Project: Elkaar Ontmoeten


Er zijn nogal wat Dukenburgers die te maken hebben met (zeer) ernstige eenzaamheid. Onderzoek leert dat het om 16%. Van de  mensen in Dukenburg gaat. Dat is significant hoger dan het Nijmeegs gemiddelde, 12%. Opvallend is dat 35 tot 64 jarigen het vaakst (zeer) ernstig eenzaam zijn.
Dat probleem hebben de initiatiefnemers van de groep ‘ Elkaar Ontmoeten’ zich aangetrokken. Oud dominee Johan Dorst, gepensioneerd huisarts Annemiek Volkers en vrijwilliger van de Ontmoetingskerk Harm Jan van de Veen zien dat eenzaamheid leidt tot sociaal isolement. Daar willen ze wat aan doen. Ze hebben contact gezocht met de doelgroep via huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties als het Stip. Via deze contacten worden er nu een twintigtal bezoeken gebracht aan mensen die zich eenzaam voelen.

50 kopjes koffie

De groep doet mee met ’50 kopjes koffie’. Dit is een initiatief van ‘Oog voor elkaar’ – een initiatief van verschillende organisaties uit Dukenburg.  Om de paar maanden wordt een ander flatgebouwencomplex gekozen, waar ieder wordt uitgenodigd naar buiten te komen om samen een kopje koffie of thee te komen drinken. Hierdoor zijn er nieuwe contacten gelegd met mensen die graag eens een ander zien.

Week van de Ontmoeting
Van 1 tot 8 oktober 2020 was er de ‘Week van de Ontmoeting’.  Op expeditie in Dukenburg: wandelen, gezamenlijke maaltijden, optredens, biljarten, handwerken.  De informatiemarkt trok meer dan 50 bezoekers, waarvan velen ook voor de Ruilbeurs Puzzels waren gekomen. De organisatoren kijken ondanks alle coronabeperkingen terug op een geslaagde week en hopen op een vervolg in het voorjaar 2021.  Kijk hier voor een volledig verslag met foto’s.

Nieuwe ideeën
De werkgroep heeft allerlei ideeën om methodes te zoeken eenzame mensen te bereiken. Ze denkt aan het organiseren van koffie-ochtenden, eetclubjes en barbecues om mensen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast valt te denken aan taallessen en huiswerkklassen. Ze wil zich daarbij richten op de maisonnettes en flats in Dukenburg, omdat de verwachting is dat daar behoefte is aan dit soort initiatieven.
De werkgroep werkt samen met woningbouwverenigingen en andere sociaal-maatschappelijke organisaties, want alleen met samenwerking is er een kans van slagen mensen te bereiken.

Wilt u in contact komen met de initiatiefnemers > contact