Sociale kaart van Dukenburg

Het stadsdeel Dukenburg is in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd. Het is voor het eerst dat Nijmegen over het in 1925 aangelegde Maaswaalkanaal woningen bouwt. Het nieuwe stadsdeel wordt genoemd naar het landgoed De Dukenburg dat hier vanaf de 14de eeuw heeft gelegen.
Dukenburg bestaat uit zeven wijken en telt 22.000 inwoners. Het is het meest groene stadsdeel van Nijmegen maar kent tevens een toename van sociale problematiek zoals werkloosheid, laag inkomen en eenzaamheid. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Wijkmonitor waarin de gemeente Nijmegen de ontwikkelingen in de stad op een rij zet. Hieruit komen voor de Dukenburg de volgende conclusies:•In Dukenburg wonen relatief veel huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van het sociaal minimum). Verder is het aandeel met een laag inkomen relatief groot onder jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen.

•Van de 15.000 cliënten van de sociale dienst die bekend zijn bij de Sociale Wijkteams wonen er relatief veel, ongeveer een vijfde, in Dukenburg. Er is sprake van stapeling van sociale voorzieningen.

•Het aandeel Nijmegenaren dat te maken heeft met (zeer) ernstige eenzaamheid is 12%. Het aandeel Dukenburgers hieronder is significant hoger, 16%. Opvallend is dat 35 tot 64 jarigen het vaakst (zeer) ernstig eenzaam zijn. Bij deze laatste groep kan sprake zijn van een combinatie van werkloosheid, armoede en schuldenproblematiek.

•Ook op het gebied van woonomgeving , sociaal klimaat, leefbaarheid en meedoen & zelfredzaamheid  kent het stadsdeel Dukenburg een probleem. Zes Nijmeegse wijken, waaronder maar liefst vier Dukenburgse, van de in totaal 35 Nijmeegse wijken lopen hierbij achter.