Steun HvD

Wil je financieel steunen?
Hart voor Dukenburgers zoekt mensen om het werk van  ‘Hart voor Dukenburgers’ ook financieel mogelijk te maken. Met een startkapitaal kunnen de vrijwilligers van ‘Hart voor Dukenburgers’ aan het werk. Bovendien biedt een startkapitaal de mogelijkheid elders aanvullende fondsen te vragen voor activiteiten.
Met een donatie van 15, 25 of 50 euro zijn we heel goed geholpen.
Een automatische maandelijkse bijdrage zou nog mooier zijn.

Het Hart voor Dukenburgers rekeningnummer is
NL22  TRIO  0379718170 t.n.v. Stichting Hart voor Dukenburgers